KOORDİNASYON TESTİ

Bu testin amacı iki el ve  özellikle eller ile göz arasındaki motor koordinasyon becerisi, trafik ortamında sürücülük için gerekli temel ve psikomotor koordinasyon becerilerini ölçmektir. Sizden verilen süre zarfında istenen görevleri yerine getirmeniz istenmektedir. test başlangıcında tüm testlerde olduğu gibi sesli anlatım yapılmaktadır. Daha sonra denemelerle anlatım desteklenmektedir. Denemelerin amacı sürücüyü teste daha iyi hazırlamak ve anlamasını kolaylaştırmaktır. Koordinasyon becerisi temelde motor ve duyusal sistemler arasındaki uyumun bir işlevidir ve ellerin, ayakların, bedenin nasıl tepki verdiğiyle ilişkilidir. El-göz koordinasyonunun aşırı düzeyde sınırlı olması ya da zayıflaması güvenli sürücülük deneyimini riske atmaktadır. Bu nedenle sürücülerin koordinasyon becerisini ölçmek amaçlanmaktadır.

HIZ VE MESAFE TAHMİN TESTİ

Bu testin amacı sürücülerin farklı hız ve uzaklıkta hareket eden nesnelerin hızlarını, sabit bir hedefe olan uzaklıklarını ve çarpışma yerlerini ne oranda tahmin edebildiklerini ölçmektir. Bu testle birlikte sürücülerin diğer araçlar arasındaki mesafeyi, hızlarını ve buluşma noktalarını tahmin edip edemediği gözlemlenmektedir. Sürücüden istenen olabilecek en uygun zamanda verilen görevi yerine getirmeleridir.

ÇARPIŞMA TAHMİN TESTİ

Bu testte amaç hız ve mesafe tahmin testiyle ayın işlemektedir. Amaç aynı olmakla birlikte istenen görev değişiklik göstermektedir. Sürücüden istenen en uygun zaman diliminde istenen görevi yerine getirmesidir. Bu testte sürücüden hem çarpışma zamanı hem de çarpışma yerini tahmin etmeleri istendiğinden oldukça dikkatli olmaları gerekmektedir.

TEPKİ HIZI TESTİ

Bu testin amacı teste giren sürücünün bir uyarıcı sunulması ile sunulan uyarıcıya verdiğin tepki arasında geçen sürenin hızını ölçmektir. Sürücüden istenen mümkün olan ve kısa süre içerisinde doğru tepkileri vererek testi bitirmesidir. Trafik ortamı, insan bilgi işleme süreci açısından çok çeşitli uyarıcıların yarattığı farklı alandaki duyularımızı etkileyen sürekli bir bilgi akışına yol açmaktadır. Bu nedenle sürücünün aynı anda birden fazla duyu organına gelen çevresel uyarıcıların farkında olması ve bunlara tepki vermesi sürücülerden istenmektedir.

ÇEVRESEL GÖRÜŞ TESTİ

Bu testin amacı sürücünün ekranda bulunan basit ya da karmaşık bir görevi yaparken aynı anda çevresel uyarıcıları algılama ve bunlara tepki verme becerisini ölçmektir. Bu testten sürücüden aynı anda iki görevi birden yapmaları istenmektedir. Sürücü eş zamanlı olarak iki görevi de tamamlamakla sorumludur. Görevlere verdiği tepki süreleri ve doğruluğu testin sonucunu belirlemektedir. Trafik ortamında araç kullanımı ve direksiyon hakimiyeti esnasında çevresel birçok uyarana maruz kalınmaktadır. Bu testte çevreden gelen dikkat dağıtıcı unsurlara ne derece hakim olduğunu ölçmektir.


İNEGÖL GÜVEN PSİKOTEKNİK

Ceza almadan, inegöl psikoteknik belgesi alın.