SÜREKLİ DİKKAT TESTİ

Bu testin amacı sürücünün dikkatini ölçmek, rutin ve birbirine benzer uyarılar arasından belirli bir uyarıcıyı hızlı ve doğru olarak belirleyip seçme becerisini ölçmektir. Teste giren aday belirli bir süre içerisinde kendisinden istenen görevi tamamlamak zorundadır. Dikkat trafikte güvenli sürücülük açısından gerekli en önemli bilişsel süreçlerden biridir. Trafik ortamında sürücüler birçok uyarana maruz kalmaktadır. Kişiler bu uyarıcıları sürekli işlemek durumundadır. Bu sebeple dikkat ölçme testi gerekli olarak görülmüştür.

SEÇİCİ DİKKAT TESTİ

Bu testin amacı sürücünün seçici dikkatini ölçmek, değişen ve birbirinden farklı uyarıcılar arasından benzer olanları seçip diğerlerini ihmal etme becerisini ölçmektir. Test için verilen kısıtlı sürede istenen görevleri yerine getirmek adaylardan istenmektedir. Teste ilişkin açıklamalar test başlamadan önce bilgisayar ekranında adaylara anlatılmaktadır. Trafik ortamı benzer ve rutin devam eden uyarıcılar içermektedir. Aynı zamanda seçici ve ayırt edici birçok çevresel faktör de bulunmaktadır. Sürücülerin bunları fark etmesi veya göz ardı etmesi durumu seçici dikkat testinin amaçları arasındadır.

GÖRSEL ALGI VE BELLEK TESTİ

Bu testin amacı trafikte güvenli sürücülük becerileri için gerekli olan ve diğer bilişsel görevlerle ilişkisi bulunan görsel algı ve belleğin genel olarak değerlendirilmesidir. Sürücünün görsel algı ve görsel-mekansal hafızasından kaynaklanabilecek olası yetersizliklerini ölçmek amaçlanmıştır. Sürücülerin maruz kaldıkları görsel mekanda algıladıkları uyaranları hafızalarında tutma ve hatırlama kapasitesini ölçmek için birtakım görüntüler bulunmaktadır. Sürücülerden istenen zaman diliminde verilen görevleri yerine getirmeleri istenmektedir.

GÖRSEL SÜREKLİLİK TESTİ

Bu testin amacı sürücünün görsel dikkatini ölçmektir. Dikkatin görsel olarak esnek bir biçimde yönlendirilebilme yeteneğini ve göz hareketlerinin buna uygun bir şekilde eşlik edip edemediğini ölçmek amaçlanmıştır. Verilen süre içerisinde sürücülerden görevleri tamamlamaları istenmektedir. Teste başlamadan önce bilgisayar tarafından test içeriği anlatılmaktadır. Trafik ortamındaki hareket halindeki nesneleri sürekli olarak izlemek ve onların hareketlerine göre hız ve mesafeyi ayarlamak önemli bir psikomotor görevdir. Bu testte görsel dikkati esnek bir biçimde yönlendirebilme yeteneği ve göz hareketlerinin buna uygun bir biçimde hareket edip etmediği ölçülmek istenmiştir.

MUHAKEME TESTİ

Bu testin amacı sözel olmayan geometrik şekiller karşısında kişinin muhakeme yeteneğinin ölçülmesidir. Test başlangıcında sürücüye bilgisayar tarafından detaylı anlatım gerçekleştirilmektedir. Diğer testlere nazaran süre sıkıntısı bu testte bulunmamaktadır. Ancak kişilerin ekranda istenen görevi iyice analiz ederek doğru yanıtları vermesi gerekmektedir. Testin süresi çoğunlukla kişilere bağlı olarak değişmektedir.  Trafikte bulunma ve araç kullanma becerisi insan faktörü işin içinde olduğu için oldukça önem arz eden bir iştir. Araç kullanma becerisi de farklı bilişsel ve motor yetilerin sürücülerde olması gereken bir görevdir. Güvenli sürüş için sürücülerin ve karşı tarafta bulunan sürücülerin muhakeme yeteneğinin bulunması gerekmektedir.


İNEGÖL GÜVEN PSİKOTEKNİK

Ceza almadan, inegöl psikoteknik belgesi alın.