Psikoteknik Nedir? inegöl Psikoteknik Belgesi Nasıl Alınır?

Psikoteknik belgesi, kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen yaklaşık 1 saat süren bir testin akabinde verilen bir belgedir. inegöl Psikoteknik Sürücü Değerlendirme Sistemi araç kullanmak için gerekli olan temel bilişsel, motor ve davranışsal beceri ve özellikleri bilgisayar ortamında nesnel olarak ölçen bir sistemdir.

Bu sistemdeki testler, Türkiye’de trafik güvenliğinin arttırılması için yapılan girişimlere bilimsel bakımdan destek olmak amacıyla oluşturulmuştur. Sistemde yer alan tüm testler Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, sürücülük için gerekli olan psikomotor ve zihinsel (bilişsel) becerileri ölçmeyi amaçlamaktadır. Sistem, bilimsel kriterler, önerilen norm değerleri ve psikolojik değerlendirme için gerekli olan etik ilkeler dikkate alınarak, sürücüleri değerlendirme amacıyla kullanılır. Sistemin bu kapsamda en yaygın kullanımı kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler ile Psikoteknik açıdan sağlı olma şartı aranan sürücülerin, psiko-teknik açıdan değerlendirilmesidir.

Trafik kazalarını önlemek amacıyla da yapılmaktadır. Kişilere inegöl Psikoteknik belgesi verilebilmesi için test aşamasında bulunan 12 adet testten aldığı sonuçların bilgisayar tarafından yeterli görülecek şekilde puanlandırılması gereklidir. Testlerin tümünden geçme zorunluluğu yoktur. Araştırmalar sonucunda alınan norm değerleri puanlandırma aşamasında kullanılmaktadır. Yasa gereği ticari amaçlı olarak araç kullanan tüm şahısların psikoteknik belgesi alması zorunludur. Bunum yanı sıra bazı trafik suçları sonucu ehliyetine al konan kişilerin de Psikoteknik belgesini alması şart koşulmuştur. Bu suçlar alkol ve madde tesiri altında araç kullanma, hız limitine uymama, kırmızı ışık ihlali, trafik güvenliğini tehlikeye atma, 100 ceza puanını doldurma ve aday sürücülüğünün iptalidir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre şartlara göre inegöl Psikoteknik belgesi alması zorunlu olan kişilerin bu teste girmeleri ve her 5 yılda bir bu işlemi yeniletmeleri zorunludur. Aksi takdirde maddi olarak ağır cezalar şahıslara ve yetkili firmalara yazılmaktadır.

Yasa uyarınca Psikoteknik ölçüm araçlarının, nesnel, standart puanlara sahip, geçerliği ve güvenirliği yüksek, kapsamlı, ayırt edici ve bilgisayar destekli olması gerekmektedir. Bu unsurlar dikkate alınarak, özgün, ülkemiz sürücülerinden toplanan verilerle norm değerleri oluşturulmuş ve kullanım kolaylığına sahip bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistemde 12 adet testin farklı amaçları vardır. Örneğin çevresel algı, hem sürekli dikkat hem de bölünmüş dikkat ortamında ayrı ayrı ölçülmektedir. Hız-mesafe algılama becerisi, hem doğrudan hız mesafe ölçmeye hem de çarpışma durumundan kaçınma becerisini ölçmeye yönelik düzenlenmiştir.

Sistemdeki testlerin tamamlanması sürücülerin hızına göre ortalama 60-80 dakika arasında değişmektedir. Test süresi asgari 1(bir) saat olmalıdır. Her testten önce bilgisayar tarafından testler anlaşılır bir biçimde açıklanmaktadır. Açıklama sonrasında asış teste benzer bir biçimde deneme testleri uygulanmaktadır. Daha sonra ise asıl testlere geçilmektedir. Test süresi boyunca psikolog test olacak kişiyle aynı odada bulunmak suretiyle test olan kişinin yakınında olmaktadır.

Similar Posts